نمایشگاه توانمندیهای دانشگاه

لیست 66 مقاله چاپ شده اعضای هیات علمی دانشگاه تبریزدر مجلات معتبر بین‌المللی (ISI) با ضریب تاثیر (Impact Factor) بالا  ( ارائه لیست)
اتحادیه بین المللی دانشگاه  (ارائه مطلب)
تفاهم نامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تبریز با دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی خارجی   (ارائه تفاهم نامه)
فهرست مشخصات سمینارها و کنفرانسهای برگزار شده در دانشگاه تبریز  (ارائه لیست فهرست)
فهرست اعضای هیات علمی استفاده کننده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور (ارائه لیست فهرست)