جزئیات اولین رتبه بندی دانشگاههای ایران

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد معیارهای رتبه بندی شامل پژوهش (با وزن کل 64)، آموزش (با وزن کل 31) و وجهه بین المللی (با وزن کل 5) است.