معیارهای آموزشی رتبه بندی

در حوزه آموزش نیز شاخص‌ها از اعضای هیئت علمی دارای جایزه، اساتید پراستناد بر حسب استانداردهای ISI و استانداردهای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، نسبت اعضای هیئت علمی دارای مدرک PhD به کل اعضای هیئت علمی،  فارغ التحصیلانی که جایزه گرفته‌اند، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان و دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین المللی تشکیل می شود.

جوایز عمدتاً دخیل در رتبه­بندی شامل جایزه نوبل، فیلد مدال­ها، بانک توسعه اسلامی (IDB)، خوارزمی، رازی، فارابی، فرهنگستان علوم جهان اسلام (TWAS آیسیسکو و جایزه IAS است.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار کرد متأسفانه نام دانشگاه‌ها به زبان انگلیسی به صورتهای مختلف در مقاله‌های مجلات معتبر بین المللی نوشته و این نوع گوناگونی نام صدمات زیادی را در شمارش تولید علم از یک طرف متوجه دانشگاه‌ها و پژوهشگاهها و از طرف دیگر متوجه ایران کرده است.

سایت رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام به نشانی  www.ur.isc.gov.ir  است.