رتبه بندی دانشگاههای جهان

رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط موسسات متعددی در جهان انجام می شود و یکی از این موسسات که در ترکیه به انجام فعالیت در سه سال گذشته مشغول بوده است آزمایشگاه URAP(UniversityRanking by Academic performance)  است که از معیارهای معتبری نیز برای این کار از جمله استفاده از اطلاعات سایت هایی همچون Knowledge ISI web of   و GoogleScholar سود می برد. این آزمایشگاه که  2000دانشگاه  برتر از110 کشور جهان را بررسی می کند.

رتبه دانشگاه های کشورهایی که از نظر علمی شاید بتوان با دانشگاه های ایران مورد مقایسه قرار گیرند شامل: دانشگاه های ترکیه از جمله Hacettepe University و دانشگاه استانبول که به ترتیب رتبه های اول و دوم کشور ترکیه و 415 و 488 جهان را از آن خود نموده اند. از دانشگاه های کشور عربستان سعودی، دانشگاه King Saud  و King Fahd به ترتیب رتبه اول و دوم عربستان و 910 و 1087 جهان و از میان دو دانشگاه برتر کشور مالزی، دانشگاه  های مالایا (UM) و USM به ترتیب رتبه های 522 و 560 جهان را کسب نموده اند.معیارهای رتبه بندی این موسسه تازه تاسیس شامل:
1-    تعداد مقالاتی که در سال 2009 توسط Web ofScience اندکس شده اند.

2-    نتایج Google Scholar که تولیدات علمی دانشگاه ها را از 2005 تا 2009 بدست داده است.
3-    تعداد استنادات به مقالات در سال 2009 به مقالاتی که از 2009-2005‌ منتشر شده اند.
4-    تاثیر تجمعی ژورنال که مجموع نمرات Impact Factor مجلات  هر دانشگاه در طی سال های 2009-2005 می باشد
5-   H- Index که برای سال های 2009- 2005 محاسبه شده است
6-    همکاری های بین الملل که با تعداد مقالاتی که توسط دو یا چند موسسه آموزش عالی مشترکا به چاپ رسیده است.