سیاستها و راهکارهای پژوهشی

تعداد بازدید:۴۴۰۰

سیاستها و راهکارهای پژوهشی دانشگاه تبریز:

مقدمه: به منظور ارتقای فضای تحقیقاتی، تسهیل امور جهت پژوهش محور شدن دانشگاه، تولید علم نافع با رعایت عدالت و کرامت انسانها، استاد محوری و پشتیبانی از اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا رسیدن به مرجعیت در رشته خود، سیاستها و راهکارهای پژوهشی دانشگاه با بهره‌مندی از نظریات همکاران محترم و اعضای شورای پژوهشی به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 اهداف و وظایف :
- گزینش، شکوفایی و ماندگاری خبرگان تحقیق در محیطی مشوق برای تحقق کامل وجود آنها به عنوان پشتوانه‌های اهداف دانشگاه
- تمرکز پژوهش در حوزه‌های پیشتاز علم و فناوری
- تقویت و ارتقاء کیفیت تحقیقات برنامه دکتری با حمایت حوزه پژوهش
- جهت دهی کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به سوی نیازهای منطقه‌ای و ملی
- تدوین و واگذاری دانش فنی و تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی
- تمدید و گسترش روابط تحقیقاتی موجود، ترویج روابط جدید با مراکز علمی پیشرفته داخلی و خارجی، شرکاء صنعتی، تجاری و شرکت‌های بزرگ
- ایجاد پژوهشکده ­های تخصصی برای عمق بخشی به تحقیقات و ایجاد ارتباط قوی با صنعت
- ایجاد آزمایشگاه های تخصصی به صورت مرکزی و توزیع یافته برای ایجاد فضای مساعد پژوهشی
- تامین بخشی از اعتبارات مالی دانشگاه
- افزایش درآمد دانشگاهیان

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۷